سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه
    1395/06/04  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  


دانشجویان گرامــی

خواهشمند است جهت رزرو غذا حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز قبل اقدام نمایید.

جهت رزرو غذا برای روز شنبه حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه قبل اقدام نمایید.

نام کاربری دانشجویان ورودی جدید همان شماره دانشجویی و کلمه عبور 123456 می باشد که به محض ورود باید آن را تغییر دهند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--لطفا برای شرکت در نظر سنجی اینجا کلید کنید--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Copyright © 2016 www.Citexco.Com Inc. All rights reserved